Uchwała nr XXIII/527/2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok