Prezentacja dotycząca mikołowskich inwestycji w 2015 roku, przedstawiona na Sesji RM w dniu 27.10.2015 roku