Prezentacja Zakładu Gospodarki Lokalowej dotycząca informacji o gmninnym zasobie mieszkaniowym, przedstawiona na Sesji RM w dniu 29.09.2015 roku