Protest Klubu Radnych GIP odnośnie otrzymanej odpowiedzi na wniosek Klubu w sprawie kontynuacji działań w zakresie budownictwa komunalnego i socjalnego