Uchwała nr XXII/481/2012 z dnia 25.09.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu