Prezentacja Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie, przedstawiona na Sesji RM w dniu 25.08.2015 r.