Prezentacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie, przedstawiona na Sesji RM w dniu 25.08.2015 r