Mikołów, dnia 10.07.2015 r.

 Z A W I A D O M I E N I E

Radna Danuta Ratka zaprasza mieszkańców ulic Reta i Jasna na spotkanie w sprawie dróg, które odbędzie się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Skalnej 10 w dniu 3 września 2015 roku, godzina 18:00.

Na spotkaniu obecny będzie Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Jerzy Karwot.

         Serdecznie zapraszam

                             Radna Danuta Ratka