Prezentacja Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie dot. informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mikołowskiego, przedstawiona na Sesji RM w dniu 24.02.2015 roku.