Uchwała nr XVII/322/2012 z dnia 27.03.2012 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.