Zarządzenie Burmistrza nr 609/546/11 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem dokonania naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie