Uchwała nr XVII/303/2012 z dnia 27.03.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu.