Zarządzenie Burmistrza nr 496/433/11 w sprawie zmian w  budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok