Zarządzenie Burmistrza nr 399/336/11 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę