Uchwała nr III/25/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Mikołów lub jednostkom jej podległym