Uchwała nr III/23/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie zmiany uchwały RM nr II/4/2010 w sprawie powołania stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej