Uchwała nr III/16/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie zmian załącznika zadań inwestycyjnych w 2010 roku i załącznika limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012