Uchwała nr III/14/2010z dnia 21.12.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok