Uchwała nrIII/6/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego