Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce 2 budynków, 5 garaży oraz ogrodzenia, wraz z wykonaniem wzmocnienia powstałych w trakcie rozbiórki murów oporowych, uzupełnieniem ocieplenia części elewacji i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Karola Miarki 3 w Mikołowie, w ramach Przebudowy kwartału przyległego do Rynku od strony południowo-zachodniej
Numer ogłoszenia: 134099 - 2015; data zamieszczenia: 10.09.2015