PN 59/2015 Świadczenie usługi zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami (ogółem 81 sztuk, w tym 72 psów i 9 kotów) z terenu Gminy Mikołów w okresie od podpisania umowy do 31.12.2016 r
Numer ogłoszenia: 358954 - 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015