Wymiana instalacji elektrycznej wraz towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie przy ul. Bandurskiego 1
Numer ogłoszenia: 97073 - 2015; data zamieszczenia: 01.07.2015