PN-44/2015 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), wraz z kosztorysem inwestorskim dla rewitalizacji kamienicy Jana Pawła II 2 w Mikołowie, wraz z oficyną i zagospodarowaniem podwórza (działka nr 1252/41, 1251/41), celem publikacji.