Podziały geodezyjne nieruchomości na terenie Gminy Mikołów: 7 podziałów, każdy objęty odrębną księgą wieczystą
Numer ogłoszenia: 135479 - 2015; data zamieszczenia: 14.09.2015