PN 37/2015 Budowa w rejonie Przedszkola nr 4 przy ul. Katowickiej 132 w Mikołowie - Kamionce przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, likwidacji osadnika ścieków z odtworzeniem terenu i nawierzchni po robotach
Numer ogłoszenia: 127399 - 2015; data zamieszczenia: 27.08.2015