Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kotłowni węglowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie przy ul. Katowickiej 122
Numer ogłoszenia: 111001 - 2015; data zamieszczenia: 27.07.2015