Roboty budowlane polegające na wykonaniu przejść i ścianek działowych w obiekcie szkoły nr 7 przy ul. Zamkowej 1 w Mikołowie - Mokrem
Numer ogłoszenia: 179652 - 2015; data zamieszczenia: 16.07.2015