PN 20/2015 Roboty budowlane polegające na wykonaniu przejść i ścianek działowych w obiekcie szkoły nr 7 przy ul. Zamkowej 1 w Mikołowie - Mokrem
Numer ogłoszenia: 96953 - 2015; data zamieszczenia: 30.06.2015