Budowa zjazdu indywidualnego do budynków nr 71/1 - 71/8 przy ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 78365 - 2015; data zamieszczenia: 29.05.2015