PN 10/2015 Kompleksowe zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt Uniwersytet Młodych Odkrywców
Numer ogłoszenia: 52305 - 2015; data zamieszczenia: 15.04.2015