Kompleksowe zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt Milion w rozumie
Numer ogłoszenia: 50157 - 2015; data zamieszczenia: 10.04.2015