PN-6/2015 Roboty remontowe w Przedszkolu nr 5 w Mikołowie - Bujakowie przy ul. Ks. Gorka 27.
Numer ogłoszenia: 26957 - 2015; data zamieszczenia: 27.02.2015