PN-5/2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę na rzecz Urzędu Miasta Mikołów – Część A i B.

Numer ogłoszenia: 29795 - 2015; data zamieszczenia: 04.03.2015