Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Milion w rozumie (Części zamówienia 1 - 2)
Numer ogłoszenia: 17619 - 2015; data zamieszczenia: 10.02.2015