PN 4/2015 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przebudowy istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 927, ul. Łącznej w Mikołowie do działki gminnej nr 294/128
Numer ogłoszenia: 32466 - 2015; data zamieszczenia: 13.02.2015