UM WR-17/2014 Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego własności Tauron Dystrybucja S.A. na terenie Gminy Mikołów.
Numer ogłoszenia: 12699 - 2015; data zamieszczenia: 29.01.2015