WR-15/2014 Świadczenia usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II”.  Zajęcia w ramach Agencji przyrodniczo - geograficznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie - 10 godz. zajęć.