WR-12/2014 Świadczenia usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II”. Przeprowadzenie zajęć dla uczniów w ramach instytutu ICT -  12 godzin zajęć, grupa 1 w Gimnazjum nr 2 w Mikołowie,