WR-7/2014 Świadczenia usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II”.

Przeprowadzenie zajęć dla uczniów w ramach instytutu Matematyczno-Przyrodniczego - 21 godzin zajęć, grupa 1 w Gimnazjum nr 1 w Mikołowie,