Udzielenie kredytu liniowego, odnawialnego w rachunku bieżącym na okres roku budżetowego 2014 w wysokości 5.000.000,00 zł
Numer ogłoszenia: 15469 - 2014; data zamieszczenia: 24.01.2014