Mikołów: Świadczenie usług ochrony mienia na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5
Numer ogłoszenia: 416784 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011