Usługi przewozowe autokarem (o liczbie miejsc siedzących powyżej 35 osób) grup sportowych na trasach krajowych w 2012 roku.
Numer ogłoszenia: 319687 - 2011; data zamieszczenia: 06.12.2011