Ochrona mienia na terenie obiektów administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 323021 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011