ZSiPM Dowóz i odwóz dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej Mikołowa do szkół

Numer ogłoszenia: 339919 - 2011; data zamieszczenia: 21.12.2011