Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 33 m3 do obiektu Zakład Przeróbki Odpadów przy ZUK w Mikołowie

Numer ogłoszenia: 426418 - 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011