Dowóz i odwóz dzieci oraz młodzieży Mikołowa do szkół i na basen.
Numer ogłoszenia: 403792 - 2011; data zamieszczenia: 30.11.2011