Usługi przewozowe mikrobusem (o liczbie miejsc siedzących min. 20 osób) grup sportowych na trasach krajowych w 2012 roku
Numer ogłoszenia: 319719 - 2011; data zamieszczenia: 06.12.2011