MDK Transport drogowy w zakresie przewozu osób autokarami turystycznymi powyżej 40 osób na terenie kraju i zagranicy w 2012 r. -ogólna długość tras 13 000 km Transport drogowy w zakresie przewozu obrazów i sprzętu samochodem o ładowności do 3,5 tony na terenie kraju w 2012 r. - ogólna długość tras 400 km
Numer ogłoszenia: 396432 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011