Usługi przewozowe grup przedszkolnych w ramach projektu „Nowy wymiar przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli”