ZGL Sprawdzanie stanu technicznego wraz z usuwaniem zanieczyszczeń z przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie